SPOZNAJMO SE

dr. Mark Umberger - Direktor -
dr. Satja Lumbar - Namestnik direktorja -
Jernej Jagarinec - Vodja prodaje Slovenija -
Računovodstvo in finance
Gašper Kastelic - Vodja projektov -
Vid Kožar - Vodja izvedbe -
JAKA KOŠČAK - Prodajnik -
Anže Hafner - Izvedba -