Digitalna transformacija Entia

Digitalna transformacija Entia

15. 5. 2021

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo je podjetje ENTIA, D.O.O. uspešno pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna transformacija podjetja ENTIA, D.O.O.«.

Namen operacije je spodbuditi rast in razvoj podjetja na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih prodajnih, proizvodnjih in dobaviteljskih verigah, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest v podjetju. Pridobljena sredstva podjetju omogočajo modernizacijo poslovnih procesov in uvedbo digitalnih poslovnih modelov, s katerimi bo dolgoročno okrepilo konkurenčni položaj na trgu.

Cilji projekta:

  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom
  • Povečanje stopnje digitalne pismenosti in dvig digitalnih kompetenc zaposlenih
  • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

Skupna vrednost projekta: 166.677,00 EUR

Višina sofinanciranja: 100.000,00 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si