Projekt Digitalna preobrazba

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja Entia d.o.o

Cilji naložbe so:

  • izvedba digitalne preobrazbe v podjetju Entia d.o.o. v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.