SPOZNAJMO SE

dr. Mark Umberger - Direktor -
dr. Satja Lumbar - Namestnik direktorja -
Jernej Jagarinec - Vodja prodaje Slovenija -
dr. Kristjan Ažman - Vodja razvojnega oddelka -
Peter Trinkaus - Vodja izvedbenega oddelka -
Računovodstvo in finance