Senčenje

Upravljajte senčila s scenami, v odvisnosti od senzorjev svetloba ali temperature ali pa ročno preko pametnega telefona, tablice ali starih dobrih klasičnih tipkal.

About the author